Opći uvjeti poslovanja

1. Općenito

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Gospodarske zbornice Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i elektroničko poslovanje. Internetskom trgovinom LCHF STYLE (u daljnjem tekstu: Internet trgovina) upravlja tvrtka Keton d.o.o., pružatelj usluga elektroničkog poslovanja (u daljnjem tekstu: Trgovac).

Internet trgovina LCHF Style prvenstveno posluje na slovenskom i engleskom jeziku.

Registracijom u internet trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime, koje je isto kao njegova e-mail adresa, te korisničku lozinku koju određuje sam korisnik. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju i povezuju korisnika s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj potvrđuje i jamči da je punoljetan, potpuno poslovno sposoban. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac.

Ovim Općim uvjetima definira se način poslovanja internet trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca, te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz internet trgovine.

2. Dostupnost informacija

Trgovac se obvezuje da će korisniku uvijek biti dostupno:

 • podatke o identitetu Trgovca (uglavnom naziv i sjedište tvrtke te matični broj u kojem je tvrtka registrirana);
 • kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (e-mail adresa, telefon i sl.);
 • informacije o bitnim karakteristikama proizvoda ili usluga koje nudi internetska trgovina, uključujući postprodajne usluge i jamstva. Fotografije proizvoda i usluga su simbolične;
 • podatke o dostupnosti proizvoda ili usluga iz ponude internet trgovine;
 • način i rokove isporuke proizvoda odnosno izvršenja usluge, a posebno mjesto i rok isporuke;
 • podatke o načinu plaćanja;
 • podaci o vremenskoj valjanosti ponude iz internet trgovine;
 • podatke o razdoblju u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjetima odustajanja;
 • informacije o mogućnosti povrata proizvoda te košta li i koliko takav povrat korisnika;
 • podatke o postupku reklamacije korisnika i podatke o kontakt osobi Trgovca za kontakte s korisnicima.

3. Ponuda proizvoda, vrijeme izporuke i prihvaćanje

Zbog prirode internetskog poslovanja asortiman proizvoda u internetskoj trgovini mijenja se i ažurira često i brzo.

Rok isporuke za proizvode koji su na zalihi je 3 (tri) radna dana od dana podnošenja narudžbe za adrese dostave u Sloveniji, odnosno 3 (tri) do 5 (pet) radnih dana za adrese dostave izvan Slovenije, osim ako je ugovoreno dostavljač za svaku dostavu adresa se dostavlja naknadno (vidi točku 10.). Za ostale proizvode rok isporuke naveden na stranicama internetske trgovine odnosi se na adrese dostave u Sloveniji. Svaki proizvod iz online trgovine dostupan je u razumnom roku.

Prilikom predaje narudžbenice korisnik može odrediti jedan od sljedećih načina preuzimanja proizvoda:

 • dostava paketa, u tom slučaju se plaća i poštarina. Iznos troškova dostave točno je definiran na stranici Plaćanje i dostava internet trgovine.

4. Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućuje sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda iz internet trgovine:

 • gotovinom prilikom preuzimanja, u ovom slučaju vrijedi online cijena (vidi točku 5.);
 • uz plaćanje po predračunu (akontacija na TRR Trgovca);
 • platnom ili kreditnom karticom (Mastercard, Visa, Diners club, American Express), u tom slučaju se troškovi transakcije za kartično poslovanje dodaju online cijeni;
 • putem PayPal sustava, u ovom slučaju se moguči troškovi transakcije dodaju online cijeni;

Visina troška pojedine usluge načina plaćanja precizno je definirana na stranici Plaćanje i dostava internetske trgovine.

Plaćanje platnom ili kreditnom karticom moguće je samo ako su podaci u korisničkom profilu za platitelja jednaki podacima u korisničkom profilu za nositelja platne ili kreditne kartice.

Naručeni proizvodi vlasništvo su Trgovca do konačne isplate.

5. Cijene

Online cijena odnosi se na sve registrirane korisnike Internet trgovine Trgovca. Moguće su nadoplate na online cijenu, ovisno o odabranom načinu plaćanja (vidi točku 4.).

Sve cijene u internetskoj trgovini izražene su u eurima i uključuju PDV, osim ako izričito nije drugačije navedeno. Cijene u B2B internet trgovini ne sadrže PDV, odnosno taj podatak je izričito naveden. Sve cijene u web trgovini su cijene proizvoda i ne uključuju troškove dostave (vidi točke 3. i 10.). Sve cijene vrijede samo za elektroničku narudžbu proizvoda putem internet trgovine.

Sve cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost, stoga vrijede samo do svake promjene. Unatoč svim naporima Trgovca da pruži što aktualnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podaci o cijeni budu netočni. U slučaju iz prethodne rečenice i u slučaju kada se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, odnosno od trenutka predaje narudžbe do potvrde narudžbe, Trgovac će:

 • o tome obavijesti korisnika (kupca) te ga upozna s novim cijenama, u tom slučaju korisnik (kupac) ima mogućnost promijeniti narudžbu ili je djelomično ili u cijelosti otkazati ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, a sve bez dodatnih troškovi;
 • odnosno korisniku (kupcu) omogućili odustanak od kupnje te mu ujedno ponudili rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Postupak kupnje

6.1. Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

Korisniku (kupcu) su tijekom procesa kupnje dostupni sljedeći tehnički koraci:

 • prijava u internetsku trgovinu putem e-mail adrese ili korisničke lozinke, ukoliko je korisnik (kupac) prethodno kreirao korisnički račun (vidi i točku 1.);
 • traženje pojedinog proizvoda u asortimanu u online trgovini;
 • izbor proizvoda za kupnju;
 • dodavanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu;
 • određivanje količine proizvoda koji se kupuje u košarici za kupnju;
 • pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini s uključenim obračunatim porezom, ukoliko je isti obračunat;
 • odabir načina isporuke proizvoda (vidi i točke 3. i 10.);
 • odabir načina plaćanja (vidi i točku 4.);
 • pregled narudžbe s odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave, ukoliko su isti obračunati i
 • potvrdu i predaju narudžbe, čime je kupnja završena (vidi također točke 6.3 i 6.4).

6.2. Tehnološka sredstva koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije narudžbe

Prije predaje narudžbe, korisniku (kupcu) je putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • vidjeti i pregledati koje je proizvode odabrao i dodao u košaricu;
 • vidjeti i pregledati cijenu pojedinog proizvoda i ukupnu cijenu cjelokupne odabrane količine pojedinog proizvoda;
 • mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračunava novu cijenu tako promijenjene količine;
 • uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice i
 • obračunava pripadajući porez, prema poreznoj stopi koja se primjenjuje na odabrani proizvod i njegovoj cijeni (poreznoj osnovici).

Prije potvrde narudžbe, korisniku (kupcu) je omogućeno da putem grafičkog korisničkog sučelja, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • mijenja odabrani način isporuke proizvoda;
 • mijenja odabrani način plaćanja i
 • pregledava i odobrava pojedinačne izmjene.

6.3. Narudžba prihvaćena

Nakon predaje narudžbe, korisnik (kupac) putem e-maila od Trgovca dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena. U roku od 1 sata od primitka ove obavijesti korisnik (kupac) ima mogućnost odustati od narudžbe bez posljedica. Osim mogućnosti odustajanja, korisnik (kupac) ne može mijenjati sadržaj narudžbe nakon izvršene narudžbe. Detaljne informacije o statusu i sadržaju svake narudžbe korisnik (kupac) uvijek može dobiti u svom profilu na web stranici Trgovca.

6.4. Narudžba potvrđena

Ukoliko korisnik (kupac) ne otkaže narudžbu, narudžba ide u daljnju obradu. Po primitku, trgovac pregledava narudžbu, provjerava raspoloživost naručenih proizvoda te narudžbu potvrđuje ili je s razlogom odbija. Trgovac može korisnika (kupca) kontaktirati i telefonom na navedeni kontakt telefon radi provjere podataka ili osiguranja točnosti isporuke. Nakon potvrde narudžbe, Trgovac e-mailom obavještava korisnika (kupca) o očekivanom roku isporuke. Kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između Korisnika (kupca) i Trgovca u ovoj je fazi neopozivo sklopljen (vidi točku 7.).

6.5. Narudžba poslana

Trgovac u dogovorenom roku priprema i otprema naručene proizvode te o tome obavještava korisnika (kupca) e-mailom. U e-poruci iz prethodne rečenice Trgovac također obavještava korisnika (kupca) o politici povrata proizvoda te ga obavještava o kontakt osobama u slučaju reklamacije ili kašnjenja isporuke.

6.6. Ponovno slanje narudžbe (vraćen paket)

Na zahtjev korisnika (kupca), prodavatelj može na trošak korisnika (kupca) ponovno poslati robu vraćenu prodavatelju prema važećem cjeniku na dan otpreme.

6.7. Izdavanje računa

Nakon uspješne dostave, trgovac šalje e-mailom račun (poreznu potvrdu) za kupljene proizvode na kojem su detaljno prikazane cijene, iznosi popusta i troškovi kupnje koji su isti kao i podaci iz prethodne narudžbe. Potvrđujući samo njih, kupac je suglasan već u trenutku predaje narudžbe.

Informacije o slovenskom poreznom zakonu:

7. Kupoprodajni ugovor

Trgovac korisniku koji kupi proizvod u internetskoj trgovini izdaje pisani račun s navedenim troškovima i obrazloženjem prava na odustanak od kupnje uz povrat kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbenice elektronički je pohranjen na poslužitelju Trgovca i dostupan je korisniku (kupcu) u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklapa se na slovenskom jeziku.

Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) sklopljen je u trenutku kada Trgovac potvrdi narudžbu (vidi točku 6.2.). Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti kupnje su fiksni i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

8. Pravo na odustanak od kupnje, povrat proizvoda

Korisnik (kupac) ima pravo na kontakt e-mail adresu info@lchf-style.si u roku od 30 dana od dana primitka naručenih proizvoda obavijestiti Trgovca da odustaje od ugovora o kupoprodaji te ne treba navesti razlog za takvu odluku. Povrat kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za raskid kupoprodajnog ugovora smatra se obavijesti o raskidu. Jedini trošak koji korisnik (kupac) ima zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora je trošak povrata proizvoda Trgovcu.

Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku od 15 dana od dana obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene ili neotvorene, u originalnom zatvorenom pakiranju i u istoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, oštećeni, izgubljeni ili im se količina smanjila bez krivnje korisnika (kupca). Ukoliko je poštanski paket s kojim je korisnik (kupac) primio naručene proizvode fizički oštećen, nedostaje sadržaj ili ima znakove otvaranja, korisnik (kupac) dužan je pokrenuti postupak reklamacije kod ugovorenog dostavnog partnera Trgovac (vidi točku 15.). Mogućnost povrata ne vrijedi za softver, audio i video medije ili ako je korisnik (kupac) otvorio sigurnosni pečat.

Za vraćene proizvode, Trgovac će korisniku (kupcu) vratiti uplaćeni iznos ili iskorišteni poklon bon u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju, ali iskorištene promotivne kodove i druge popuste neće izvršiti. vratiti korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa vrši Trgovac osobno ili na transakcijski račun korisnika (kupca). Iskorišteni poklon bon Trgovac vraća u obliku dobropisa.

9. Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je to navedeno na računu ili jamstvenom listu. Jamstvo vrijedi prema uputama i uvjetima navedenim na jamstvenom listu i uz predočenje računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu. Informacije o jamstvu također su navedene kada je proizvod predstavljen u internetskoj trgovini. Ako u internetskoj trgovini nema podataka o jamstvu, tada proizvod nema jamstvo.

Korisnik (kupac) jamstvo može ostvariti kod Trgovca ili izravno od proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Kupac može ostvariti jamstvo uz jamstveni list i račun. Proizvođač ili njegov ovlašteni servis dužan je izvršiti jamstveni popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na popravak, u suprotnom zamijeniti proizvod drugim, istovrijednim proizvodom u besprijekornom stanju.

10. Dostava

Trgovac će naručene proizvode isporučiti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partneri Trgovca za dostavu pošiljaka su Pošta Slovenije i GLS Slovenije. Trgovac zadržava pravo odabira druge dostavne službe ukoliko će mu to omogućiti učinkovitije izvršenje narudžbe.

U slučaju preuzimanja proizvoda pouzećem, kupac plaća i poštanske i eventualne troškove plaćanja.

U slučaju osobnog preuzimanja na preuzimanju, troškovi dostave i pakiranja se ne naplaćuju, a kupac proizvode preuzima osobno na unaprijed dogovorenom mjestu.

11. Sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. U te svrhe trgovac koristi 128-bitni SSL certifikat izdan od strane ovlaštene organizacije.

Za sigurnost autorizacija i transakcija putem kartica i PayPala brine se naši ugovoreni procesori. Autorizacije kreditnih kartica provode se u stvarnom vremenu uz trenutnu provjeru podataka iz banaka. Podaci o kartici nisu pohranjeni na poslužitelju trgovca.

Za sigurnost je odgovoran i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

12. Briga o djeci

Trgovac u internetskoj trgovini ne prima narudžbe od osobe za koju zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili skrbnika. Trgovac u internetskoj trgovini ne nudi besplatan pristup proizvodima ili uslugama štetnim za djecu.

Bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika, trgovac neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu, niti će podatke primljene od djece ustupiti trećim osobama, osim roditeljima ili skrbnicima.

Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena dobi i neće iskorištavati dječju pouzdanost, nedostatak iskustva ili osjećaj odanosti.

13. Pravila privatnosti

Pravila privatnosti također su dio ovih Općih uvjeta poslovanja, koja su dostupna na stranici Pravila privatnosti internetske trgovine.

14. Korisničke recenzije i ocjene proizvoda

Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji dio su funkcionalnosti internet trgovine i namijenjeni su zajednici korisnika.

Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentara i ocjena proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji. Trgovac prije objave pregledava mišljenja, komentare i ocjene te odbacuje ona koja sadrže očite neistine, obmanjujuća su, uvredljiva, opscena ili, po mišljenju Trgovca, ne donose korist drugim korisnicima ili posjetiteljima internet trgovine. Trgovac nije odgovoran za podatke u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se odriče bilo kakve odgovornosti proizašle iz tih podataka.

Dostavljanjem mišljenja, komentara ili ocjene korisnik ili posjetitelj izričito se slaže s uvjetima korištenja te dopušta Trgovcu objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima. Trgovac ima pravo koristiti sadržaj mišljenja, komentara ili ocjene neograničeno vrijeme i za bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključujući objavu u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama. Autor mišljenja, komentara ili ocjene istovremeno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja, komentare ili ocjene te da ta prava bez naknade, neisključivo i bez naknade, prenosi na Trgovca. vremensko ograničenje.

15. Odgovornost

Trgovac čini sve kako bi podaci objavljeni u njegovoj internetskoj trgovini bili ažurni i točni, no značajke proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se promijeniti tako brzo da trgovac ne može ispraviti podatke objavljene u internetskoj trgovini na pravovremeno. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama te mu omogućiti odustanak od narudžbe ili promjenu narudžbe (vidi točku 5.).

Iako se Trgovac trudi osigurati točne fotografije proizvoda za prodaju u internetskoj trgovini, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije ne jamče karakteristike proizvoda.

Od trenutka predaje pošiljke s naručenim proizvodima u poštanski ured, trgovac ne odgovara za slučajeve fizičkog oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke, kao i ako sadržaj pošiljke nedostaje ili ako se na pošiljci vidi znakove otvaranja. U navedenim slučajevima korisnik (kupac) dužan je pokrenuti postupak reklamacije kod dostavne službe. U slučaju oštećenja pošiljke, to čini tako da pošiljku donese u najbližu poslovnicu u stanju u kakvom ju je primio, bez dodavanja ili uklanjanja bilo čega, te popunjava reklamacijski zapisnik. Zajedno s ugovorenim dostavljačem, trgovac će se pobrinuti da se reklamacija riješi u najkraćem mogućem roku.

16. Odricanje od sadržaja

Sadržaj stranice (tekst, grafika, fotografije, video i ostalo) je samo informativnog karaktera i predstavlja prikaz LCHF/KETO načina prehrane. Na ovoj stranici objedinjene su trenutno dostupne informacije o navedenom načinu prehrane, čiji su izvori sažeti prema znanstvenim ili konzultantskim iskustvima stručnjaka.

Web stranica LCHF Style ne može i nije namijenjena zamjeni konzultacija s osobnim liječnikom ili specijalistom. Nijedna informacija na ovoj stranici nije savjet osobnog liječnika ili specijaliste, ne zamjenjuje osobnu dijagnozu niti upućuje na određenu terapiju. Korištenje informacija na stranicama LCHF Style svakog pojedinca isključivo je na vlastitu odgovornost, a posebno upozoravamo da se uvijek pridržavate uputa osobnog liječnika ili specijaliste, posebice ako imate bilo kakvu dijagnozu, te da u slučaju zdravstvenih problema, ne odgađajte posjet svom osobnom liječniku liječniku.

17. Autorsko pravo

17.1. Tekst na web stranici

Zabranjeno je kopiranje ili drugačija uporaba sadržaja i tekstova na stranicama Trgovca izvan potreba pravne suradnje prodavatelja i kupca, osim ako na stranicama nije drugačije navedeno. Svako kršenje autorskih prava smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmetom odgovarajućeg pravnog postupka.

17.2. Fotografije i audiovizualni radovi na web stranici

Sve slike, video zapisi i druga audiovizualna djela objavljena na web stranicama autorsko su pravo Trgovca te ih je zabranjeno kopirati ili na drugi način koristiti izvan potreba pravne suradnje prodavatelja i kupca, osim ako nije drugačije navedeno na web stranicama. Svako kršenje autorskih prava smatra se kršenjem prava intelektualnog vlasništva i može biti predmetom odgovarajućeg pravnog postupka.

18. Pritužbe, sporovi i primjena prava

Trgovac se pridržava važećih propisa iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sustav rješavanja reklamacija i ima imenovanu osobu s kojom se korisnik (kupac) u slučaju problema može obratiti telefonom ili e-mailom. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti na tel. br.: +386 40 121 121. Korisnik (kupac) prigovor može podnijeti i na e-mail adresu info@lchf.style. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor i obavijestiti korisnika (kupca) koliko će ga dugo obrađivati te ga obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi da eventualne sporove riješi mirnim putem. Ukoliko se sporazumno rješenje spora ne postigne, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) isključivo je mjesno nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici elektroničkog poslovanja međusobno priznaju valjanost elektroničkih poruka pred sudom.

Za ove Opće uvjete i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) primjenjuje se i primjenjuje slovensko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnog privatnog prava koja upućuju na primjenu nekog drugog prava. .

Na sve odnose te prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obveznog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

19. Izmjene općih uvjeta poslovanja

U slučaju izmjene propisa koji uređuju poslovanje internet trgovine, zaštitu podataka i druga područja vezana za poslovanje internet trgovine Trgovca, te u slučaju promjene vlastite poslovne politike, Trgovac može izmijeniti i/ili dopuniti ovih Općih uvjeta poslovanja, o čemu će na primjeren način upoznati korisnike, pri čemu se posebno računa informiranje putem web stranica Internet trgovine. Svake izmjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se istekom roka od tri dana od objave izmjena i/ili dopuna. Ukoliko je izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta nužna radi usklađivanja s propisima, te izmjene i/ili dopune mogu iznimno stupiti na snagu i koristiti se u kraćem roku.

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta poslovanja mora odustati od registracije u roku od tri dana od objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja, u protivnom smatrat će se istekom ovog roka i nije dopušten dokaz o suprotnom, da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune Općih uvjeta. Otkaz registracije vrši se tako da korisnik pisanim putem obavijesti Trgovca o otkazu.

Opće uvjete poslovanja prihvatio je direktor Trgovca.

Želimo vam puno ugodnih i pristupačnih kupnji u našoj internet trgovini.

Keton d.o.o., in Medvode, 15 December 2017

Izmjene:

 • 10.01.2018 (točka 3, stavak 2; rok izporuke za hrvatske kupce)
 • 31.07.2018 (dodana točka 16, ostale točke su prenumerirane sukladno izmjeni)
 • 02.12.2018 (dodana točka 17, ostale točke su prenumerirane sukladno izmjeni)
 • 13.09.2022 (točki 4. dodan stavak 4.)
 • 06.10.2022 (točka 6.6. dodana, paket vraćen)
BEZPLATNA POŠTARINA

Za kupnje iznad 50 eur

KVALITETA > KOLIČINA

Jamčimo kvalitetne proizvode

METODE PLAĆANJA

Različiti načini plaćanja

BRZA DOSTAVA

Več u 3-5 radnih dana

© LCHF Style. Online store by Shopamine. Design by Focusly. Postavke kolačićaMoji podaci

Na web mjestu LCHF Style, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici LCHF Style
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.